بازدید 10
میزان معافیت مالیاتی حقوق سال 95

میزان معافیت مالیاتی حقوق سال 95


 

جدول معافیت مالیاتی

 

 

در هر سال بخش خصوصی دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند طببق مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت می‌کنند.

جدول معافیت مالیاتی از سال 91 الی 95

 

سال

معافیت ماهیانه(ریال) معافیت سالیانه ( ریال)
95 13.000.000 156.000.000
94 11.500.000 138.000.000
93 10.000.000 120.000.000
92 8.333.333 100.000.000
91 5.500.000 66.000.000

همچنین شایان الذکر است که تا هفت برابر رقم 13.000.000 ریال در ماه با مالیات 10درصد محاسبه می شود و الباقی با نرخ مالیات 20 درصد محاسبه می گردد. نظر شما را به تصویر ذیل جلب می کنم :

میزان معافیت مالیاتی حقوق سال 95

میزان معافیت مالیاتی حقوق سال 95امروز 25 تیر ماه 1398

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...