بازدید 10


اسامی اعضای حقوقی انجمن صنفی کارفرمائی حسابداران استان قزوین به ترتیب حروف الفبا
ردیف نام حقوقی  مدیر عامل شماره تماس  نوع خدمات
1 آرتا پیشداد پایا  احسان نوذری 9127832473 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
2 آسمان تراز قزوین جواد علایی نسب 9127806746 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
3 ارقام تگار ارشا فاطمه عسکری 9128866095 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
4  پژواک حساب رسا  کنعان دارابی مقدم  9121820310 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
5 پژوهش حساب قزوین امیر برزگر 9191815310 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
6 تحلیل حساب سرمایه زهرا جعفر زاده 9127813833 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
7  تراز پردازان نواندیش عبدالحسین امامقلی 9126818639 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
8 چابک حساب قزوین محسن چگینی 9125828402 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
9 رایان حساب نیرومند رضا نیرومند 9123817527 نماینده فروش نرم افزار مالی
10 رهاور کوشا حساب  اسماعیل فدایی 9122818853 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
11 شایان محاسب  سید شجاع الدین میراحمدی 9125824019 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
12  صداقت حساب توانا  ابراهیم آروندی 9125815191 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
13 کارآفرینان حامی البرز مریم طاهر خانی 9350898593 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
14  گستره مدیریت بصیر  جهاندار سره 9125225334 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
15 موسسه انظباط ارقام  عنایت الله نظامی 9123810479 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
16 مهام نو اندیش خوشنام مهناز رشیدی 9109586550 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
17 ویرا اندیشه حساب تراز پایدار مسعود حاج فتعلی 9127869454 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی
18 همکاران سیستم محسن شیخ سلیمانی 9121823139 نماینده فروش نرم افزار مالی
19 هوشیار تدوین کار  محمد جلالیان 9122817791 حسابداری - حسابرسی - نرم افزار-مشاوره مالی و مالیاتی

 امروز 1 خرداد ماه 1398

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...